Průběh masáže

 

Cílem tantrické masáže je hravost, radost, otevření těla smyslnému prožitku a novému pohledu na prožívání sexuální energie, její posvátnost. To vše v atmosféře klidu a bezpečí.     

Oděvem pro maséra i klienta je tradiční lungí (velký šátek).       

Před vlastní masáží je prostor pro úvodní sdílení Vašeho záměru se kterým přicházíte, co vás zajímá, zviditelnění případných obav či studů, vaše přání……      
Poté navazuje úvodní rituál, který předchází vlastní tantrické masáži. Tento rituál slouží pro vzájemné sladění energií maséra a klienta, navázání důvěrnějšího kontaktu, vyjádření úcty přijímajícímu. Slouží ke zklidnění a uvnitřnění přijímajícího, k ponoření se do jiného časoprostoru.     

Vlastní masáž probíhá na futonu - vyhřívaném lůžku.     

Nejprve je důležité uvolnit napětí z fyzického těla a zklidnit mysl, aby se přijímající mohl nerušeně ponořit hlouběji do sebe, svých pocitů a prožitků, do přítomnosti. 
Pro uvolnění napětí z těla i mysli a k uzemnění jsou využity prvky tlakové masáže, horké ručníky či jiné techniky. Poté přichází na řadu zjemnění olejovou masáží a vlastní tantrická hra doteků, která probouzí vaši smyslnost a potěšení těla.

Intimní masáž může i nemusí být součástí tantrické masáže. Vše probíhá podle vašeho záměru a odpovědí vašeho těla s plnou pozorností maséra.    

Na závěr je dostatek času pro doznění vlastní masáže nebo k případnému sdílení prožitku u čaje.